Tuesday, January 17, 2006

Shahanpan


Maazi dusri kavita Shahanpan.

Shwas
Me mazi pheli kavita "Shwas" post karit aahe asha aahe tumhala avdel.

Namskar Mandali

Namaskar Mandali,

Me Vidayadhar Vishnu Vishampayan. Majhe mitra mala premane "Vaadya" ya navane haak martat.Tumhe pan mala Vaadya mahnun bolvu shaktat.

Ya Blog madhye me mazya kahi Marathi kavita, Marathi lekh, bhajane aane shayari post karnar aahe. Hope tumhala avadtil.

Kavita kranya vetirikt mala trekking karne far aavadte.Maharashtra til koop Gad Kilee me kele aahet.Tyanchi maahite and photos pan me ya blog madye post karat raahil.

Tumcha

Vaadya