Thursday, May 12, 2011

Orkut Chi Rani...Orkut ची राणी ...

Orkut Chi Rani...Orkut ची  राणी ...
मित्रानो आता ओर्कुट चा जमाना तसा गेल्यात जमा आहे ... त्यमुळे ओर्कुट च्या ऐवजी Facebook म्हणायला हरकत नाही, काय ???