Friday, March 27, 2009

Friday, March 20, 2009

Ved Lagel Nahitar Kai...वेड लागेल नाहीतर काय...
संदीप खरे यांची सुंदर कविता
वेड लागेल नाहीतर काय...

Friday, March 13, 2009

Raje Tumhi...राजे तुम्ही...Raje Tumhi...राजे तुम्ही...

Gad Kile..गड किले..

Gad Kile...
गड किल्लै..

Ajunhi...अजूनहीShivaji Maharajana Manacha Mujara
शिवाजी महाराजांना मानाचा मुजरा !!!
Ajunhi...अजूनही....

Aai Chya Garbhat Umagali ... आई च्या गर्भात उमगली ...


Shivjayanti Nimita Chatrapati Shivaji Maharajana
Manacha Mujra !!!!!!

Aai Chya Garbhat Umagali ... आई च्या गर्भात उमगली ...