Monday, June 30, 2014

परवा अचानक शाळेतला, जुना बाक भेटला...

मित्रहो,
शुभ संध्या...
ही कविता नक्की वेळ काढुन वाचा...
अप्रतिम रचना...
...
...
परवा अचानक शाळेतला,
जुना बाक भेटला..
शरीर तुटकं पाय बारीक,
थोडा म्हाताराच वाटला...

"ओळखलसं का मला?",
विचारलं त्याने हसुन...
वेळ असेल तुला तर,
बोलुया थोडं बसुन...

गाडी पाहताचं आनंदला,
हलवली तुटकी मान...
"खुप मोठा झालासं रे,
पैसा कमावलासं छानं"

"ओळखल्यास का बघ ह्या,
माझ्यावरच्या रेघा...
भांडण करुन मिळवलेली,
दोन बोट जागा...

अजुनही भेटतात का रे,
पक्या, मन्या, बंटी...?
टाळ्या देत करत असालं,
मनमोकळ्या गोष्टी...

डबा रोज खाता का रे,
एकमेकांचा चोरुन?
निसरड्या वाटा चालता का,
हाती हात धरुन..?

टचकन् डोळ्यात पाणी आलं,
कंठ आला भरुन...
मित्र सुटले, भेटी सरल्या,
सोबत गेली सरुन...

धावता धावता सुखामागे,
वळुन जेंव्हा पाह्यलं...
एकटाचं पुढे आलो मी,
आयुष्य मागे राह्यलं...

त्राण गेलं, आवेश संपला,
करावं तरी काय..?
कोरड पडली घशाला,
थरथरले तरणे पाय...

तेव्हढ्यात आला शेजारी,
अन् घेतलं मला कुशीत...
बस म्हणाला क्षणभर जवळ,
नक्की येशील खुशीत...

"अरे वेड्या पैश्यापाठी,
फिरतोस वणवण...
कधी तरी थांबुन बघ,
फिरवं मागे मन..."

मित्र सगळे जमवं पुन्हा,
जेव्हा येईल वीट...
वंगण लागतं रे चाकांना,
मग गाडी चालते नीट...

शाळेतल्या त्या सोबत्याचा,
खुप आधार वाटला...
परवा अचानक शाळेतला,
जुना बाक भेटला...

Dolyanchi Bhasha... डोळ्यांची भाषा

Dolyanchi Bhasha... डोळ्यांची भाषा

Friday, June 27, 2014

Are Are Pavsa... अरे अरे पावसा...

Are Are Pavsa... अरे अरे पावसा...
अरे अरे पाऊसा !!!
किमान बरस तरी आज!
जून चालला उलटून
निदान बाळग थोडी लाज!

सृष्टीचाच नियम म्हणून
तुलाही घे लाच!
दोन पैसे जास्ती घेऊन
मोरांसाठी नाच!!

त्याचा सुद्धा तुझ्यावर
विश्वास नाही राहिला!
फुलोरा करून पिसांचा
डिजेवर नाचू लागला !

काय तुझा पूर्वीचा तो
होता कसा थाट
चातकं सुद्धा तुझी आता
पहात नाही वाट

तहानलेला कावळा आता
गोष्टीं मध्येच राहीला,
तुला वैतागुन शेवटी
बिसलरी पिऊ लागला!!

ढग घेऊन काळेकुट्ट
विजांसोबत गरज,
सवाल तुझ्या इमेजचा
आता तरी बरस !!!!
आता तरी बरस !!!


मागसवर्गीय

मागसवर्गीय

Chochyache Chimte चोच्याचे चिमटे

Chochyache Chimte
चोच्याचे चिमटे

Vadilanchi Maya... वाडिलांची माया

Vadilanchi Maya...
वाडिलांची माया

Tuesday, June 24, 2014

मधुरी दिक्षित तुला नाही मी पाहिले...

मंगेश पाडगावकर यांनी मधुरी दिक्षित वर लिहलेली का सुंदर कविता
मधुरी दिक्षित तुला नाही मी पाहिले... 

नसती उठाठेव

लहानपणातील शाळेतली एक कविता
नसती उठाठेव 

Vinodi Grafiti ...

Vinodi Grafiti ...

Musaldhar Paus... मुसळधार पाउस

मुसळधार पाउस

Dostacha Bolna... दोस्तच बोलणं

Dostacha Bolna... दोस्तच बोलणं

जस्सच्या तस्स राहील का सारं...?

जस्सच्या तस्स राहील का सारं...?
हाक नुसती ऐकून थांबेल का वारं...?

धपाट्या बरोबर मिळतील का आईच्या हातचे पोहे?
रीझल्टवरच्या सहीसह बाबांचा प्रश्न...काय हे?

सहलीच्या आदल्या दिवशी उडालेली झोप,
आजीबरोबर लावलेले पहिले-वहिले रोप.

ती दिड रुपया भाड्याची सायकल,
ब्रेकडांस व मूनवॉक करणारा तो मायकल.

पुन्हा खांद्यावर दिसेल का ती शाळेची बॅग...?
आणि मानेला रुतेल का नव्या शर्टचा टॅग...?

आवडती छ्त्री हरवेल का परत...?
मोडतील का बेत आल्यावर ठरत...?

शाळेतले मित्र-मैत्रीण परत मारतील का हाक...?
मिळेल का कधी खिडकीजवळचा बाक...?

ऐन सुट्टीत हरवेल का पत्त्यांचा कॅट...?
आउट झाले कारण चांगली नव्हती बॅट...?

"आयसक्रीम" ची टिंग-टिंग ऐकून पळतील का पोरं...?
मधल्या सुट्टीत खायला मिळतील का बोरं...?

जस्स च्या तस्स राहील का सारं....?
हाक नुसती ऐकून थांबेल का वारं...
हाक नुसती ऐकून थांबेल का वारं...

Tuesday, June 17, 2014

Paus....

Paus...

असे जगावे....

असे जगावे....

असे जगावे दुनियेमध्ये
आव्हानाचे लावुन अत्तर
नजर रोखुनी नजरे मध्ये
आयुष्याला द्यावे उत्तर

नको गुलामी नक्षत्रांची
भीती आंधळी ताऱ्यांची
आयुष्याला भिडतानाही
चैन करावी स्वप्नांची

असे दांडगी इच्छा ज्याची
मार्ग तयाला मिळती सत्तर
नजर रोखुनी नजरे मध्ये
आयुष्याला द्यावे उत्तर

पाय असावे जमिनीवरती
कवेत अंबर घेताना
हसू असावे ओठांवरती
काळीज काढुन देताना

संकटासही ठणकावुन सांगावे
आता ये बेहत्तर
नजर रोखुनी नजरे मध्ये
आयुष्याला द्यावे उत्तर

करुन जावे असेही काही
दुनियेतुनी या जाताना
गहिवर यावा जगास  सा-या
निरोप शेवटचा देताना

स्वर कठोर त्या काळाचाही
क्षणभर व्हावा कातर कातर
नजर रोखुनी नजरे मध्ये
आयुष्याला द्यावे उत्तर

Friday, June 13, 2014

तिचं माझ भांडण

ती: तू माझ्याशी भांडत नको जाऊ बरं ..

तो: ते आपल्याला जमणार नाही... तेवढं सोडून बोल.. मी तर भांडणार...

ती: किती नालायक आहेस...
काय मिळतं तुला माझ्याशी भांडून...

तो: हो, नालायक तर आहेच...
अगं ते गाणं नाही ऐकलयेस का...
"कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है"...

ती: हो ऐकलय...

तो: पण तसं काहीही नाहीये ....

ती: (वैतागून, त्याच्या खांद्यावर ४-५ चापटा मारत)... जा बाबा.. जा ...

तो: अरे हो हो...
बरं ठीक आहे..
आता ऐक...

मी तुझ्याशी भांडतो...
भांडतांना माझ्यावर जो हक्क दाखवतेस ना.. त्यासाठी...

मी तुझ्याशी भांडतो...
तुझे, "मी आहे म्हणून सहन करतीये" हे शब्द पेलण्यासाठी...

मी तुझ्याशी भांडतो...
"आजपासून बिलकुल बोलू नकोस माझ्याशी" हे वाक्य म्हणतांना तुझा बिथरलेला आवाज ऐकण्यासाठी...

मी तुझ्याशी भांडतो...
चेहऱ्यावर राग असतांना देखील एका अनामिक ओढीने माझ्याकडे बघणाऱ्या त्या डोळ्यांसाठी...

अन

मी तुझ्याशी भांडतो...
भांडण संपल्यावर, तू मारलेल्या घट्ट मिठीत घालवता येणाऱ्या त्या अविस्मरणीय 'क्षणांसाठी'

Thursday, June 12, 2014

वटसावित्रीच्या हार्दिक शुभेच्छा !

वटसावित्रीच्या हार्दिक शुभेच्छा !

उद्या कदाचित तुमच्या बायकोने हा प्रश्न विचारला तर वाईट वाटुन घेऊ नका. कारण ती काहीच चुकीच विचारत नाही.
विचार करायला लावणारा ,
ह्रदयाला भिडवणारा.......
तिचा फक्त एकच प्रश्न .......

देह माझा ,
हळद तुझ्या नावाची .

हात माझा ,
मेहंदी तुझ्या नावाची .

भांग माझा ,
सिंदूर तुझ्या नावाचा .

माथा माझा ,
बिंदिया तुझ्या नावाची .

नाक माझे ,
नथ तुझ्या नावाची .

गळा माझा ,
मंगळसूत्र तुझ्या नावाचे .

मनगट माझे ,
(बांगड्या) चुडा तुझ्या नावाच्या .

पाय माझे ,
जोडवी तुझ्या नावाची .

आणि हो.....
वडीलधा-यांच्या
पाया मी पडते ,
आणि ......
अखंड सौभाग्यवती भव ।
आशिर्वाद मात्र तुला.

वटपौर्णिमेचे व्रत माझे ,
आयुष्याचे वरदान तुला .

घराची काळजी घ्यायची मी,
दरवाजावर नावाची प्लेट तुझी.

नाव माझे ,
पण त्यापुढे ऒळख तुझी .

इतकच काय .......
ऊदर माझे ,
रक्त माझे ,
दूध माझे,
आणि मुलं ?
मुलं तुझ्या नावाची .

माझं सगळच तर,
तुझ्या नावाचं......
तक्रार नाही ...
प्लिज रागाऊही नकोस,
अत्यंत नम्रपणे
एक प्रश्न विचारतेय..
एवढच सांग.....

तुझ्याकडे काय आहे का रे,
माझ्या नावाचं ?

Friday, June 06, 2014

आठवतेय का ही कविता........?

आठवतेय का ही कविता........?
#Marathi #मराठी #MarathiKavita

छत्रपती श्री शिवाजी महाराज यांचा आज शिवराज्यभिषेक दिन

छत्रपती श्री शिवाजी महाराज यांचा आज शिवराज्यभिषेक दिन

शिवराज्याभिषेकदिन म्हणजे मराठ्यांना, त्यांच्या राज्याला, स्वातंत्र्य व सार्वभौमत्व देणारा दिवस होय.

सुमारे साडेतीनशे वर्षापूर्वी घडलेल्या या घटनेचे स्मरण आपण दरवर्षी रायगडावर येवून करत असतो. लोकशाही भारतात आपले राष्ट्र सार्वभौम राहावे यासाठी आपण सतत जागरूक असतो. त्याकामी रायगडावरील हा शिवराज्याभिषेक सोहळा सतत प्रेरणा देत राहील.

महाराजांना त्रिवार मानाचा मुजरा मानाचा मुजरा....
।।जय भवानी जय शिवाजी ।।
।।जय भवानी जय शिवाजी ।।
।। जय महाराष्ट्र ।।

#मराठी #शिवराज्याभिषेक #ShivajiMaharaj #Marathi

Tuesday, June 03, 2014

विश्वासाचे नाते …

विश्वासाचे नाते …

केंद्रीय ग्रामविकास मंत्री गोपीनाथ मुंडे यांचे निधन...

केंद्रीय ग्रामविकासमंत्री गोपीनाथ मुंडे यांना अतिशय दुखःद अंतःकरणाने भावपूर्ण
श्रधांजली .त्यांच्या आत्म्यास शांती लाभो हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना.

चावी

चावी

Channd... छंद

Channd... छंद

आठवणीतील पु. ल.

आठवणीतील पु. ल.

Nikhal Maitri.... निखळ मैत्री

Nikhal Maitri.... निखळ मैत्री

Tumche Vichar...

Tumche Vichar...