Tuesday, December 24, 2013

Rusva.... रुसवा ...

मी बोलायची वाट बघत
तू ही गप्प
घडाळ्याची टीक टीक सुरू,पण
काळाचा ओघ?..जागीच ठप्प

No comments:

Post a Comment