Thursday, December 18, 2014

तुझी स्वप्न...

सुकलेली पाने पडतात वारा सुटल्यावर ..
तशी तुझी स्वप्न पडतात मी डोळे मिटल्यावर .

No comments:

Post a Comment