Monday, February 01, 2016

तुझ्या सोबत

तु समोर असलीस की 
नुसतच तुला बघण होत 
आणि तू जवळ नसतांना 
तुझ्या सोबत जगण होत 
~ चंद्रशेखर गोखले


No comments:

Post a Comment