Thursday, June 09, 2016

माझ्यासारखच तिचंही होतं

माझ्यासारखच
तिचंही होतं
गप्पा रंगात आलेल्या असताना
समोर घर येतं
- ‪‎चंद्रशेखर गोखले‬

No comments:

Post a Comment