Sunday, October 13, 2013

शुभ दसरा

फुले झेंडू ची केशरी सजले तोरण दारी

पाटीवरी सरस्वती नाचरी

देवघरात कलश रूपेरी

दसऱ्या च्या सोनेरी दिवशी सुख समृद्ध नांदो तुमच्या घरी

शुभ दसरा

No comments:

Post a Comment