Tuesday, January 14, 2014

तिळगुळ घ्या गोड गोड बोला…!!

साजरे करु मकर संक्रमण
करुण संकटावर मात
हास्याचे हलवे फुटुन
तिळगुळांची करु खैरात…
तिळगुळ घ्या गोड गोड बोला…!!

No comments:

Post a Comment