Thursday, October 22, 2015

जेंव्हा मी तुझ्याकडे बघत असेन

नेमकं तेंव्हाच वळून बघू नकोस
जेंव्हा मी तुझ्याकडे बघत असेन
मला वाटतं तेंव्हा मी...
अगदी खुळ्यासारखा दिसत असेन...
~ चंद्रशेखर गोखले

No comments:

Post a Comment