Tuesday, November 03, 2015

पुन्हा तुझ्या स्पर्शाचा तो कोवळा भास..

पुन्हा तुझ्या स्पर्शाचा
तो कोवळा भास
आणि क्षणात मी करून येते
काही वर्षांचा प्रवास...
~ चंद्रशेखर गोखले


No comments:

Post a Comment