Monday, November 30, 2015

खूपदा तुझ्या आठवणी

खूपदा तुझ्या आठवणी
पावलं न वाजवता येतात
आणि जाताना माझ्या मनाला
पावलं जोडून जातात
-चंद्रशेखर गोखले

No comments:

Post a Comment