Tuesday, September 10, 2013

जय श्री गणेश

श्री गणेशाचे
छत्रपति संभाजी राजांनी बुधभूषण
या ग्रंथात केलेले केलेले वर्णन
-
" देवदानवकृतस्तुतिभागं
हेलया विजितदापतनागम् |
भक्तविघ्नहनने धृतरत्नं तं
नमामि भवबालकरत्नम् || "

अर्थ –

" देवदानवांच्या स्तुतीने
संतुष्ट झालेल्या, दृष्टांचे
गर्वहरण करणाऱ्या,
भक्तांची विघ्ने वारणाऱ्या,
रत्ने धारण करणाऱ्या, ‘शिवाच्या’
पुत्रा गणेशा, तुला माझे
(संभाजीराजे) नमन असो. "
जय श्री गणेश
जय संभाजीराजे

No comments:

Post a Comment