Tuesday, February 24, 2015

आयुष्य नावाच्या शाळेत

आयुष्य नावाच्या शाळेत तास चालू आहे
मुलांची हजेरी घेणं सुरु आहे
इयत्ता ४०( म्हणजे वय वर्षे चाळीस किंवा जास्त )
संताप : हजर
अस्वस्थता : हजर
निरसता : हजर
हट्ट : हजर ( मोठ्याने ओरडून )
नैराश्य : हजर
कर्जाचे हप्ते : आहे मी बाई
कटकटी : हजर
दु:ख : आहे
काळज्या : हजर
अनुभव : बाई मी रोज रोज येतो
आनंद : ?,
आनंदऽ ? ? ?
आनंद : नाही आहे
शांतता : नाही आहे
समाधान : बाई त्यांनी शाळा सोडली

No comments:

Post a Comment