Monday, June 15, 2015

आज शाळेचा पहिला दिवस

आज शाळेचा पहिला दिवस असेल
आज कुठे रडू तर कुठे हसू दिसेल
पण शाळेचा तो पहिला दिवस
आज हि आठवणीत कुठेतरी कोपरा करून बसेल...
शाळेत गेलेल्या प्रत्येकासाठी

No comments:

Post a Comment