Thursday, June 11, 2015

तुझ्या कुशीत येताना

तुझ्या कुशीत येताना
माझ्या श्वासात वादळं उठतात
या वादळांना भिऊनच
माझे डोळे अलगद मिटतात
- चंद्रशेखर गोखले

No comments:

Post a Comment