Thursday, June 18, 2015

तुझ्या माझ्यातलं नातं

तुझ्या माझ्यातलं नातं
जसा आभाळाचा श्वास 
कधी रणरणतं ऊन 
तर कधी हलक्या सरींचा भास  …  

No comments:

Post a Comment