Thursday, September 24, 2015

काही राहून जावं....

काही राहून जावं
निघताना
तसं तुझ्या डोळ्यात दिसतं
बघताना ...
~चंद्रशेखर गोखले

No comments:

Post a Comment