Tuesday, January 05, 2016

मी तुला छळलं

मी तुला छळलं
पण हे नकळत घडलं
वर वर शांत दिसणारं डबक
किती अस्वस्थ असतं
हे मला दगड मारल्यावर कळलं

No comments:

Post a Comment