Friday, January 08, 2016

कित्ती मज्जा येईल...

एक क्षितीजाजवळचं गाव बघना...
आपल्या दोघाना राहयला
कित्ती मज्जा येईल जगाकडॆ
थोडं अंतर ठेऊन पाहयला....
- चंद्रशेखर गोखले

No comments:

Post a Comment