Thursday, January 07, 2016

सांज सकाळी कातरकाळी

सांज सकाळी कातरकाळी
येतात नेहमी तुझ्याच आठवणी
आठवणी त्या मन करतात उदास
तेव्हा खरच हवा असतो हलवा स्पर्श तुझाच
- मनीषा

No comments:

Post a Comment