Wednesday, March 18, 2015

माझ्या वेड्या मनाला...

भेटीची ओढ नाही संवादाची जोड नाही
भावनेचे रीत नाही स्नेहाचे गीत नाही
फक्त जाणिव आहे तुझी आणि तुझ्या प्रेमाची
माझ्या वेड्या मनाला.
-अमृता भंडारी

No comments:

Post a Comment