Monday, March 09, 2015

प्रेम तुझ्यावर खूप केल

प्रेम तुझ्यावर खूप केल
पण तुला सांगू शकलो नाही
तू एकटी असताना सुद्धा
प्रेमाचा होकार मंगु शकलो नाही

No comments:

Post a Comment