Friday, March 13, 2015

माझी नेहमीची सवय...

माझी नेहमीची सवय
आरशात प्रतिबिंब पहायच
अन् पाहता पाहता
तुझ्या आठवणीत विरघळायच

No comments:

Post a Comment