Friday, March 20, 2015

गुढी पाडव्याच्या खुप खुप शुभेच्छा

तुम्हा सर्वांना गुढी पाडव्याच्या खुप खुप शुभेच्छा आणि नव वर्ष सुख-समृद्धीचे, भरभराटीचे जावो हिच ईश्वर चरणी प्रार्थना !


No comments:

Post a Comment