Wednesday, January 14, 2015

!! शुभ संक्रांत !!

समृध्दीच्या कणाकणात सजावी दीप
हासत, नाचत, गात यावी दीप,
उत्कर्षाचे अत्तर सुगंधी चोहिकडे शिंपावे,
सुखाचे मंगल क्षण आपणांस लाभावे,
श्री लक्ष्मी-नारायण घरी तुमच्या यावे,
शुभेच्छांच्यने अवघे अंगण तुमचे भरावे.......!!
!! शुभ संक्रांत !!

No comments:

Post a Comment