Wednesday, January 14, 2015

शुभ मकर संक्रांति

नेसशील जेव्हां तू डिज़ाइनर साडी
लाभेल तुला तिळगुळची गोडी
माझ्या हातात दे
पंतगाची दोरी
तुम्हा सर्वाना शुभ मकर संक्रांति

No comments:

Post a Comment