Saturday, January 17, 2015

नजरभेट

नुसतं दिसणं पुरेसं असतं
बोलायची गरज नसते ..
अशी नजरभेट मग कितीवेळ
मागल्यादारी मी आठवत बसते. .
- चंद्रशेखर गोखले

No comments:

Post a Comment