Tuesday, January 13, 2015

निशब्द एका तळ्या काठी....

निशब्द एका तळ्या काठी,
मी गप्पांत तुझ्यारंगलो होतो.
पण तो सुद्धा शेवटी भासंच ठरला सये,
ते पाण्यावर पडलेल तुझ प्रतिबिंब, अन तिथे मी एकटाच होतो.
© कौस्तुभ


No comments:

Post a Comment